on utorok, 24 november, 2009Agrokruh – zakladajúca schôdza

zelenina_AgrokruhVážení priatelia, ak už máte svoju vlastnú skúsenosť s dodávkami zeleniny z farmy  AGROKRUH v tejto sezóne (či už na farme v Šúri alebo na odbernom mieste na Horárni v Bratislave), tak Vás pozývame na stretnutie spotrebiteľov dobrej a zdravej zeleniny, a ak patríte zatiaľ iba medzi zvedavých a zaujíma vás tento systém dodávok, príďte tiež  dňa 28.11.2009 o 18,30 hod. do Lesnej školy Horárne Horský park.

Aby sme si v budúcej sezóne zabezpečili dodávku zdravej a ekologicky pestovanej zeleniny v ešte lepšom štandarde ako tohto roku, treba sa dôkladne prichystať. O pestovanie zeleniny sa v celom rozsahu postará pestovateľ – Ing. Šlinský, aby mal okolo seba dosť odberateľov na svoju produkciu a aby celý systém bol funkčný, k tomu sa budeme snažiť prispieť svojou činnosťou, každý ako vie, môže a má záujem.

Na tomto stretnutí Ing. Šlinský priblíži svoj unikátny systém pestovania zeleniny šetrný k prírode. Dozviete sa niečo o systéme dodávania zeleniny priamo od pestovateľa k odberateľovi tak, ako funguje vo Francúzsku. Spoločne vytvoríme systém, ktorý bude vyhovovať našim podmienkam, využijúc všetky skúsenosti a poznatky z uplynulých sezón. A keďže nás odberateľov bude hodne, musíme sa dohodnúť na pravidlách, podľa ktorých bude dodávanie zeleniny prebiehať, aby to bol naozaj životaschopný a funkčný systém.

Čím čulejšia diskusia sa rozprúdi ešte pred stretnutím, cez majlovú poštu, tým viac dobrých nápadov sa dostane do života, preto vám touto cestou posielam materiály, ktoré slúžia ako východiskový bod k vytvoreniu plne funkčného a transparentného systému a dávam do pľacu niekoľko tém, o ktorých treba zauvažovať a potom si zvoliť najlepšie riešenie.

Témy na diskusiu:

1) Zdatný protipól k veľkoprodukcii a veľkoobchodu so všetkými svojimi vplyvmi, to je komunitný systém pestovania a distribúcie potravín, ktorý sa snažíme uviesť do života. Slúži na úzke prepojenie človeka s prírodou, nutnosť uvedomiť si a rešpektovať jej zákonitosti, vytváranie medziľudských vzťahov na kvalitatívne vyššej úrovni a ešte je aj ekonomicky zaujímavý. Rozmenené na drobné: vybudujeme systém založený na priamych ľudských vzťahoch, ktoré budú transparentné a založené na tom, že sa ľudia poznajú, na dôvere. Je na zváženie, či je v tejto fáze potrebné inštitucionalizovať tento proces.

Sú dve možnosti:
a) vytvoríme otvorené spoločenstvo, kde základné pravidlá sú zhrnuté do stanov (názov: Lokálne potravinové spoločenstvo AGROKRUH). Členstvo v spoločenstve je dané len tým, že človek chce odoberať zeleninu (teda podpíše s pestovateľom zmluvu o dodávke zeleniny, v ktorej sú dohodnuté pravidlá objednávania a platby za dodávky) a rešpektuje stanovy.

O spôsobe dopravy, odbernom mieste i úhrade nákladov s tým spojených sa dohodneme a podľa dohody budeme fungovať. Návrh: Dopravné náklady sa nedajú zahrnúť do ceny zeleniny, lebo by boli znevýhodnení odberatelia, ktorí si berú zeleninu priamo z farmy. Nemá zmysel tieto náklady platiť cez faktúru za zeleninu, zdania sa už zdanené peniaze spotrebiteľa. Asi najvhodnejšie bude platiť dopravné vždy priamo pri odbere zeleniny (tento rok to bolo 3€ za dodávku, počet odberateľov na budúcu sezónu sa však určite zvýši, takže cena sa môže znížiť na 2€ za dodávku). Na presnú evidenciu stačí jedna tabuľka s menami odberateľov a dátumom odberu. Peniaze takto vybraté sa použijú na úhradu dopravy ( 7€ ), úhradu prenájmu nadácii (tiež presne definovaná suma) a zvyšok ostane v spoločenstve na úhradu nájmu miestnosti na stretnutia, príp. občerstvenie na týchto stretnutiach.  Odberatelia, ktorí sa pravidelným stretávaním pri odberoch zeleniny zoznámia, spoznajú, na stretnutiach budú komunikovať navzájom i s pestovateľom, majú možnosť vytvoriť spolu sociálnu sieť, kde vzťahy naozaj budú postavené na dôvere.

b) pre prípad, že bude treba komunikovať s inštitúciami (potreba ďalšieho odberného miesta …) je možné vytvoriť na základe stanov a prihlášok jednotlivých členov občianske združenie LPS AGROKRUH, s jeho orgánmi, účtovníctvom a ostatnými náležitosťami. Je na diskusiu, ktorú možnosť si vyberieme, ale treba o tom pohovoriť.

2) Pri distribúcii sa môže stať, že si odberateľ nepríde prevziať svoj košík. Zelenina, ktorá tak zostane, je už zaplatená (v zmluve sa odberateľ zaväzuje zaplatiť dodanú zeleninu, ak včas nezrušil objednávku), a tak je treba rozhodnúť čo s ňou. Vo Francúzsku si dohodli, že takáto zelenina sa odovzdá charite. Ak by to bol aj pre nás schodný krok, treba vytipovať detský domov, dom dôchodcov, alebo inú ustanovizeň na tento účel. Dajte návrhy ako na to.

3) V tejto sezóne sa dodávky realizovali v piatok v dopoludňajších hodinách. Stretli sme sa s reakciami, že to nie je najvhodnejší čas. Deň je v poriadku, pred víkendom bodne čerstvá zelenina, ale uvažujeme o zmene hodín. Sú dva návrhy: a) od 16.00 – 18.00 hod, alebo b) od 13.00 – 15.00 hod. aby to bolo aj pre mamičky. Je možné samozrejme diskutovať aj o iných návrhoch.

4) Tento systém je samozrejme možné rozšíriť. Jedno odberné miesto potenciálne dáva možnosť odberateľom zásobiť sa aj inými druhmi potravín. Je to len otázka nájsť ďalších výrobcov a dohodnúť s nimi podmienky spolupráce. Jeden odberateľ môže mať uzavreté zmluvy s viacerými dodávateľmi. Ak viete o výrobcovi, ktorý by mal produkty na tento spôsob dodávania  (syry, víno, vajíčka,…) a ochotu na spoluprácu, treba za tým ísť.

Aby sme tú budúcu sezónu naozaj dobre pripravili, je toho treba veľa rozobrať, posúdiť a dohodnúť sa na riešeniach. A čím viac ľudí sa na tom bude podieľať, tým demokratickejšie to budeme mať. Takže každá ruka sa zíde, a keď nie teraz, tak počas bežiacej sezóny určite. Celá distribúcia nemôže ostať na jednom človeku, takže ak nájdete možnosti ako pomôcť, napr. pri dovoze, či vydávaní košíkov ľuďom, budem rada.

V prílohe Vám posielam návrh stanov a zmluvy o dodávke zeleniny, podľa ktorých by sme mali v budúcej sezóne fungovať. Vyjadrite sa prosím aj k týmto materiálom.

Čím viac toho preberieme ešte pred stretnutím, tým lepšie budeme pripravení, takže sa teším na každú vašu reakciu.

Jarmila Welterová, welterova@stonline.sk

Zdieľajte!

Napíš reakciu