pondelok, 2 február, 2009Finančná podpora

Finančné prostriedky nám môžete darovať:

v hotovosti (v kancelárii v budove centra Horáreň),

bankovým prevodom do Tatrabanky, č.ú. 2924882110/ 1100

IBAN: SK2911000000002924882110

O poskytnutí daru vám vždy vystavíme doklad, vo forme písomnej zmluvy alebo potvrdenia o prijatí daru. Informácie o prijatí a použití daru zverejňujeme vo výročných správach a ročenkách. Plne však rešpektujeme právo darcu zostať v anonymite.

Finančné údaje sú overované nezávislým audítorom, ktorého správa je súčasťou účtovnej závierky a odráža aktuálnu finančnú situáciu a stav hospodárenia našej nadácie za príslušné obdobie.


Zdieľajte!

Uzatvorené