piatok, 29 január, 2010Poukázanie 2% z Vašich daní

V prípade, že sa rozhodnete v roku 2015 venovať Nadácii Horský park 2% (3%)  zo svojich daní za rok 2014, môžete postupovať podľa nasledovných pokynov.

2percenta2014_FB-1

Právnické osoby

Vyhlásenie o poukázaní 1,5 (2%)  z dane z príjmov právnickej osoby je priamo na tlačive daňového priznania. Výška poukázaného podielu musí byť minimálne 8 EUR v prospech jedného prijímateľa.
•    Daňové priznanie právnických osôb za rok 2014

 

Fyzické osoby

a) Daňové priznanie si podávate sám
Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2014 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
•    Daňové priznanie fyzických osôb TYP A
•    Daňové priznanie fyzických osôb TYP B

b) Ročné zúčtovanie preddavkov Vám vykonáva zamestnávateľ 

1. Do 15.02.2015 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2013 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2014 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate Predvyplnené potvrdenie od organizácie, pre ktoré ste v roku 2014 dobrovoľnícky pracovali.

3. Vaše údaje spolu so sumou, ktorú chcete poukázať doplňte sem: Predvyplnené V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane

4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2015 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.***

a, ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

5. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 

Údaje o prijímateľovi:

IČO: 30815746
Právna forma: NADÁCIA
Obchodné meno (názov): Nadácia Horský park
Sídlo: Majakovského 13, 81104 Bratislava


Zdieľajte!

Uzatvorené