on utorok, 30 apríl, 2013Farmárske trhy zahájila nadácia

Obdivuhodne agilné občianske združenie Punkt, po niekoľkých Dobrých trhoch zorganizovaných na Panenskej ulici, začala realizovať nápad starostky Starého Mesto Táni Rosovej s podporou staromestského miestneho úradu: špecializované Farmárske trhy na bratislavskom Jakubovom námestí.

Dostala sa nám tej cti, že Nadácia Horský park zahájila prvý ročník trhov prezentáciou AgroKruhu®.

Agrokruh® je systém výroby prírodnej zeleniny schopný trvalo uživiť jednu trojčlennú farmársku rodinu a zásobovať 60 štvorčlenných rodín prírodnou zeleninou, je trvalo udržateľnou prírodnou alternatívou k súčasnému poľnohospodárstvu, ktoré kráča do slepej uličky a zásobuje masovú spotrebu zeleniny, ktoré sú žiaľ kontaminované agrochemikáliami.

Ing. Ján Šlinský, vynálezca strojov umožňujúcich obsiahnuť dva hektáre pôdy bez toho aby po pôde jazdili akéhokoľvek mechanizmy a tvorca systému „farmár má svoj okruh odoberateľov a odoberatelia majú svojho farmára“ na svojej farme neďaleko Senca už roky dokazuje, že systém funguje.

Produkuje prírodnú zeleninu na 15 kruhových políčkach, ktoré obrába pomocou 18 metrov dlhých mostov, ktoré majú na jednej strane otočnú os (spolu s prívodom elektriny a vody) a na druhej strane pneumatiku, ktorá sa otáča okolo políčka. Mosty nesú všetku potrebnú techniku a ich činnosť je automatizovaná. Kruh odoberateľov (časť z nich odoberá prírodnú zeleninu na Horárni Horský park) dostáva po celú sezónu spoľahlivo čistú prírodnú zeleninu počas celej sezóny, za ceny „obyčajnej“ zelení v reťazcoch. Ich kvalita je pritom viac ako „bio“.

Systém AgroKruh® je životaschopnou alternatívou pre masové rozšírenie na Slovensku schopnou zabezpečiť produkciu zdravej, nechemizovanej zeleniny pre značnú časť obyvateľstva a má potenciál trvalo znížiť nezamestnanosť a vrátiť slovenskú poľnohospodársku pôdu do čistého prírodného stavu.

Sme radi, že nadácia napomohla úrovni sprievodných akcií začínajúcich Farmárskych trhov. Aj spomínaná prezentácia, aj trhy samotné sa tešili veľkému záujmu občanov.

 

Zdieľajte!

Napíš reakciu