on pondelok, 26 október, 2009Ing. Šlinský hodnotí tohotoročnú sezónu v Agrokruhu

zelenina_AgrokruhSezóna 2009 teraz, koncom októbra, pre čerstvú zeleninu z AgroKruhu končí. Za obdobie, v ktorom sa venujem vytvoreniu dlhodobo udržateľného systému pestovania a odbytu zeleniny, bol tento rok prvý, po takmer 19 rokoch, kedy sa produkcia zeleniny vypestovaná ekologicky ohľaduplným systémom AgroKruh, realizovala v pravidelných dodávkach na odberné miesto i mimo farmu. Vďaka ústretovosti pánov Kamila a Andreja Procházkových sa v priestoroch Horárne dalo odobrať objednané množstvo produkcie z AgroKruhu. Z farmy ich dobrovoľne a s radosťou (nutná podmienka dlhodobej udržatelnosti) vo vlastnom aute prepravovala pani Jarka Welterová. Veľké a úprimné ĎAKUJEM.

Záujem o pravidelné zasielanie ponuky produkcie prejavilo 167 ľudí a 91 z nich si aspoň raz objednalo. Mám za to, že to je dobrý začiatok. Všetkým záujemcom sa chcem poďakovať za ústretovosť a toleranciu voči technickým a administratívnym zádrheľom. Počnúc chýbajúcou diakritikou v mojich mailoch a končiac nezrovnalosťami v dokladoch a dodávkach.  Na ich odstránení sa už teraz intenzívne pracuje na úrovni farmy i v radoch spotrebiteľov.

Plánovaná produkcia na sezónu 2010 bude v porovnaní tohtoročnou 3-5 násobne väčšia. Funkčné zvládnutie balenia, váženia, evidencie a dopravy bude teda minimálne 3-5 násobne zložitejšie. V záujme skvalitnenia a zatraktívnenia odbytu zeleniny z AgroKruhu, na sezónu 2010, som bol oslovený iniciátormi spotrebiteľskej skupiny z  Bratislavy o potvrdenie svojej účasti ako producent, pri vytváraní spoločenstva spotrebiteľov podľa vzoru francúzskeho systému AMAP. Kždý, kto má záujem o podrobnejšie informácie, nech sa e-mailom obráti na pani Jarku WELTEROVÚ –  welterova@stonline.sk.
Ing. Ján Šlinský, Agrokruh.net

Zdieľajte!

Napíš reakciu