štvrtok, 27 marec, 2008Listina cti a vďaky

Podporovatelia činnosti Nadácie Horský park (Stav k 25. 11. 2008)

FINANČNÉ DARY

SP UNIKORN TRADE s.r.o.• ING BANK • MUDr.Gustáv Formánek • ENVIRONMENTAL PARTNERSHIP FOR CENTRAL EUROPE • Ing.Ladislav Retzer • Ing.Kamil Procházka • Mgr.Mária Filková • ZO-7 SZOPK Bratislava • Dobiašová Edita • Fridrich Hlava • Ing.Jozef Kanich • Ing.Boris Procházka • P. Hora, Mníchov • Prof.Dr.Michal Novák, DrSc • Dr.Milan Benovič • Ing.Stanislav Vít • Bohdana a Ľuboš Machajovci • Mária Pastorová • Ing.Miroslav Stržinek •Ing.Michal Majtán • Boris Švirec • Ing.Ivan Karvaš • Ivo Brachtl • Jaroslav Minárik • Andrea Jurkáčková • Alžbeta Capková • Alta Vášová • Ing.Ľubomír Buran • MUDr.Gustáv Kováč • Ing.Ivan Illiš • Marta a Ľubo Vladárovci • Michaela Veselá • Laco Lučenič • Ing.arch.Dušan Demjén • RNDr.Peter Benčura • Edvard Volák • Juraj Červeň • Ing.Jaroslav Jaburek • Georg Lucina, Viedeň • Katarína Gažová • Richard Filko • Viera a Jozef Krupovci • Dušan Žajdlík • Ľudovít Urban • Stanislav Bartoš • Zoltán Gomboš • Tatiana Jurkovičová • Mgr.Katarína Chlapíková • Ladislav Šefc • Ing.Viliam Šestina • Ing.Dušan Kosík •  Inkognito I • Terézia Hurtalová • WANDEL+GOLTERMAN • Ladislav Rutrle • Táňa Mihalíková • Andrej Janda • Ing.arch.Andrej Petrek • Judit Brogyáni • Mária Petríková • Mgr.Miriam Wiedermannová • Ing.Jozef Banáš • Peter Medveď • Radomír Ledník • Ing.Juraj Porázik • SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA • MUDr.Imrich Borský • Dr.Etela Garajová • Július Dúbravay • Jana Hlavicová • Jela Navrátilová • TNT Express Worldwide • Draha Mareková • Ing.arch.Ivan Hyža • NADÁCIA PRE PODPORU OBČIANSKYCH AKTIVÍT – NPOA • Ing.Juraj Kajan • PhDr.Ján Štefánek • Elena Dzurilová • Dr.Oto Knotek s manželkou • Ing.Richard Barták • MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – STRARÉ MESTO • Inkognito II • HOLANDSKÉ VEĽVYSLANECTVO V SR • Inkognito III • Marta Uhrinová • Pavol Kvassay • JUDr.Dušan Jurkovič • Anton Popovič • Mgr.Margita Hochelová • INTERNATIONAL WOMEN`S CLUB Bratoslava • Ing.Ján Odzgan • Mladomanželia Spurní • Ing.Edmund Kozel • Ing.Milan Kmeť • MUDr.Pavel Šimkovic • Eva Bačková • Soňa Gregorovičová • Juraj Zamkovský • Martin Karvaš • PARTNERS FOR DEMOCRATIC CHANGE • EXE s.r.o. • Miloš Benčič • Mirka a Igor Haľamovci • Pavol Husár • Peter Sobotka • Gabriela Kaliská • Vlasta Körnerová • Peter Werner • Igor Rintel • Mária Kutláková • Zora Machová • PhDr.Ivan Kusý • Ján Budaj • Ing.Vlado Kohút • Hana Mosná • Ing.Ivan Mikloš • Juraj Červeň • Judita Ferjenčíková • ROMIG s.r.o. • Eva Kozlíková • Ing.Štefan Marušák • Dorka Šimeková • Zora Pauliniová • Ing.Andrej Ďurkovský • Juraj Bartoš • Pavel Landsmann • Libor Pokojný • T+K. Vyskočil • Anton Mrázek • GALÉRIA Maráky • Helena Budinská • JUDr.Alexandra Korbeľová • Ján Hitka • Rodina Breierová • Martin Kováč • Ing.Peter Mravík • SASAKAWA • Richard Filko • PPA Controll a.s. • Ing.Alena Levská • Soňa Gregorovičová • Juraj Zamkovský • Vladimír Kolka • Emil Vizváry • Jozef Neoral • Silvia Černá • Margita Dugovičová • Emília Lindvaiová • Zuzana Dorogiová • Anna Pavlíková • Emil Jendraššák • Vladimír Šoltés • Adela Fillová • IMPRO s.r.o., vydavateľstvo Litera • SETEX • CONCORDIA TRADING s.r.o. • M – Projekt • Dr.Zoltán Ludík • Hanka a Andrej Zemanovci • Elena Lenčešová • MUDr.Tomáš Braunsteiner • Slovenský zväz záhradkárov • Emília Vášáryová • EBONY Recording Studio • Ing.Ladislav Retzer senior • Viera Ondreičková • Ing.Marián Šoóš • Ingrid Kreinusová • Ivona Ifková • Pavol Toma • Radomír Procházka • MAHR s.r.o. Bratislava • Ján Golier • František Gervai • Marta Hrebíčková • GERIN s.r.o. • SIEMENS s.r.o. • Dr.Mária Rybáková • Jolka a Alfonz Hargašovci • Klára Mareková • Mgr.Vladimír Kubovčík • Nadja a Alex Sinicin • Ivan Kusý • Ing.Milan Hurtala • Jaroslav Illich • Rodina Gombošová • Ľuba a Gustáv Kováčovci • PDCS Bratislava • RNDr.Terézia Krippelová • Ing.arch.Karol Kattoš • Rudolf Lacko • Jozef Šelc • Inkognito • Anna Prieložná • Dušan Franců • Emil Vizváry • Jana Kiššíková • JUDr.Edita Krejčí • Ing.Blažena Martinková • USPO – Peter Smolík • Soňa Čechová • JUDr.Jozef Horvát • Ing.Viliam Šestina • Ladislav Schwarz • Draha Mareková • W+G • Ing.Ladislav Retzer •Zuzana Francová • Ing.Miroslav Dérer • Erik Stražan • Terranova • Prof.Ing.Dr.h.c.Juraj Stern PhD • Hans Leitzinger •.Nikolaus Fux • Ing.Juraj Porázik • Ing.Peter Mravík • Rodina Šimeková •Monika Čulíková• Michal Procházka • Miloš Vrška • Anka a Fedor Gömöryovci • Karol Kmeťko • Georg Lucina, Wien • GERIN s.r.o. • JUDr. Jozef Horváth • Monika Čulíková • BDO s.r.o. • Prof. Miloš Jurkovič • Ing. Marta Vladárová • GRATEX INTERNATIONAL a.s. • Katka Cingelová, Peter Hledík, Lukáš Štefánik, Peter Šuba • hb – náradie, s.r.o. •Pavol Chalás • Viťo Fila • Mária Petríková • Eva Kozlíková • EXE s.r.o. • GREENPEACE •  Carni Herba s.r.o.• MULTI L.M. s.r.o. – železiarstvo • Alfonz Hargaš • JUDr. Vladimír Priputen • JUDr. Gregorovičová Soňa • Monika Sagmeisterová a Maťo Fried •  Retzerovci • Michal Novák • Teodor Münz • Terézia Krippelová • MIS s.r.o. • Jaroslav Štefanec •  I.Bartošová  • AVANTI s.r.o. •  Nataša Mudrochová •  Ing. Martin Mikulaj •  Vydavateľstvo SOFA-PhDr.Farbula • Ladislav Retzer jun. • Jaroslav Štefanec • Združenie rodičov 3.B ZŠ Hlboká, Bratislava • JUDr. Jozef Horváth • Lenka a Martin Bodnárovci • Zuzana Holomanyová • Fedor a Magda Papánkovci • MR TRADING a.s. • rodina Gervaiova  • Ing. Jaroslav Štefanec  • Marian Mudroch  • Ing. Peter Kollárik  • Viera Antošková  • JUDr. Mária Poláčková  • SIEMENS, s.r.o.  • Prezident SR Rudolf  Schuster  • Georg Lucina, Viedeň  •  Pavol Schmidt  •  Etelka Garajová  • PhDr. Ondrej Kalász  •  František Hrúz  •  Rodina Hornáčkovcov • Monika Čuliková • Christel Špániková • Hana Mosná • Magda Papánková • Mária Vojčáková • Carni Herba • Rodina Tibenských • PhDr. Teodor Münz • Ing. Anton Scheber CSc.- SOFTEC • Vladimír Kompánek • Rodina Markova • Viera Dlhošová • Vladimír Krivý s rodinou • Tatiana Šindelářová • Martin Huba • Etela Garaiová • Jaroslav Štefanec • Soňa Čechová • Okresná vojenská správa Bratislava IV • Jozef Novan • Ing. Arch. Vlado Institoris • Ing. Jakub Osvald • Martin Bútora • CK BUBO • MUDr. Vasil Hricák • Doc.akad.arch.Ján Bahna • Hana Rendeková • Renata a Ilja Narzikul (USA) • Ludmila Neamcová • Emília Vásáryová • Daniela Tomašovičová • Slavomír Jankovič • PHARMEDIAL • rodina Birčáková • Richard Čisárik • THB, vydavateľská a tlačiarenská spoločnosť• SHELL Slovakia s.r.o. • Adriana Kabele • Jozef Novan • Hana Rendeková • Alfonz Hargaš • Táňa Jurkovičová • Ondrej Antovszky • František Hrúz • Milan Resutík • Ján Pitoňak • Monika Schweighoferová • Rodina Birčáková • Dorota Šimeková • R. Lacko • Ing. Peter Kollárik • Etela Garaiová • Emília Vášáryová • Ľubica Šoulová • Viera Dlhošová • A. Hargaš • • Zora Kolényová • JUDr. Vladimír Priputen • Ing. Peter Cesnak • RNDr. Daniela Tomašovičová, CSc. •Juraj Červeň • Ing.Ľuboš Valach • Emil Vizváry • Jana Kiššíková • Georg Lucina, Viedeň • SYNTAX, Ing.Margita Bošelová • Judita Ferjenčíková • Gabi Tibenská • Rudolf Urban • OZ SPOROFA • Vladimír Krivý • Mária Handzová •Margita Spaleková • Ján Bahna • Ing. Valter Šťastný •  Dr. Fedor Janšák • p.Bartošová • Makula Jozef • Čisárik Richard • pán a pani Blahutovi • p.Livařová • Ing. Scheber • JUDr. Ľudovít Jacz • Jaroslav Blaho • Peter Palaga • Ladislav Rutrle • Vladimír Hančin • Ing. arch. Jozef Hornáček • Juraj Lucina • Jana Štefková • Peter Dvorský •  Ľuba a Zdeno Fajglovci • Júlia Kaylaova • Anton Mrázek • Dr. Ľudovít Čík • Mária Rybáková • Pavol Brunovský • Karol Rosmány • Jaroslav Kupčok • Fedor Janšák • Juraj Pacl ČR • Ing. Vladislav Kríž • JUDr. Jozef Horváth • Ján Varga • DLAŽBASTAV s.r.o. • Dušan Francu • Ing. Roman Zubaľ • Jozef Hitka • Peter Knechtsberger, Viedeň • Dr.Renata Blahová • Ing.Viliam Psársky • Halka Marčeková • ZIRKON s.r.o. • SYNERGIA 21 s.r.o. • Schmidt Pavol • Družstvo BFV • Ján Šoltés • Jaroslav Blaho ••• Gabriela Kaliská • Ing. Margita Bošelová • Ing. arch. Karol Kattoš • Margita Kautzová • Horváth Jozef • Ľubica a Zdeno Fajglovi • Dr. Irena Pišútová • Jana Štefková • Prof. Viliam Fischer • Anton Mrázek • Jaroslav Kupčok • Júlia Kaylaová • Alta Vášová • Viera Kostelníková • PhDr. Ondrej Kalász • Dr. Peter Cesnak • JUDr. Edita Krejčí • Prof. Pavol Brunovský • Ing. Michal Majtán, CSc • Vasil Hricák • Fedor Janšák • Halka Marčeková • Juraj Červeň • Hana Rendeková • Alexander Kloss • Miroslav Lieskovec • Karol Strážnický • EXE,s.r.o. • Mgr. Lýdia Buryová • PhDr. František Bury  s manželkou • Veronika Kováliková • Zora a Martin Bútorovci • Viera Dlhošová • Novan Jozef •   Rodina Borisa Horáčka  •  Zora Kolenyová  •  Hana Mosná  •  Iveta a Jana Radosové  •  JUDr. Ján Ratvaj  •  Zuzana Holomanyová  •  Gabriel Eichler  •  Hana Rendeková  •  JUDr. Ľudovít Jacz  •  Ján Šíma  •  Ladislav Hodinka  •  Ing. Peter Jánoši  •  Libuša Takáčová  •  Ing. Marta Vladárová  •  Ján Eleka  •  Matej Županič  •  Beatrix Kolláriková  •  Jozef Sivák  •  Miloš Vrška  •  Ing. Ivan Ivanič  •  Ing. arch. Jozef Hornáček  •  Roman Kozák  •  Rodina Húskova  •  PREMIUM PLUS s.r.o. •  Woodcraft Bratislava  •  Dušan Francu  •  Georg Lucina, Viedeň  •  František Gervai  •  Gina Miháliková  •  Jana Štefková s rodinou  •  Ing. Milan Boroš – COPEX  •  JUDr. Jozef Horváth  •  Vladimír Krivý  •  Beata Mosendzová  •  Dana Krčová  •  Juraj Valent  •  Dr. Peter Kyjac  •  Margita Spaleková  •  JUDr. Miroslav Rajnoha  •  Peter Zajac  •  Pavol Ďurčanský  •  Eduard Thomas  •  Zora Kolenyová  •  Ing. Peter Seemann •  Rodina Butschek, Viedeň •  Dr. František  Bury, CSc. •  Tatiana Jurkovičová •  Lupus Production, s.r.o. •  Libuša Takáčová •  Martin  Halás •  Alfonz Hargaš •  Sestry Radosové •  JUDr. Ľudovít Jacz •  Pharm. Dr. Daniela Tesářová • Ing. Vojtech Vitkovský  • Ing. Mária Schill, PREMIUM PLUS s.r.o., J. + I. Radosové • • Gabriela Farkašová • Prof. Michal Novák • Anna Reznická • Ján Šoltés • RNDr. Lorant Šándor • Jozef Horváth • Doc. Dr. Eva Odlerová PhD. • INTERREST, s.r.o. • Ing. Arch. Petrek Andrej • PREMIUM PLUS, s.r.o. • Rodina prof. L. Valku • Ľ.+ M. Vladárovci • Hana Rendeková • Ondrej Antovszký • MUDr. Vasiľ Hricák • Zora Kolényová • Margita Špaleková • JUDr. Ratvaj – Voška • Libuša Takáčová • Daniela Tesařová • L. + Z. Fajglovi • Matej Župančič • Irena Pišútová • Jozef Hornáček • Eric Lemmens • Peter Kyjac • Margita Kautzová • LUPUS-production, s.r.o. • Ing. Viliam Psársky • Ing. Ján Elexa • Ing. Valter Šťastný, CSc. • Iveta a Peter Cesnakovci • WOODCRAFT, Bratislava • RNDr. Daniela Tomašovičová, CSc., Z. + M. Bútorovci • 1.STAVEBNÁ SPORITEĽŇA • JUDr. Ľudovít Jacz • Marián Hlavačka • Ing. Arch. Arnošt Mitske • Tamar Greksáková • RNDr. Milan Cílek • Danka Hromkovičová • prof. Ladislav Valko • Monika Ciutti • Ing. Arch. Andrej Petrek •  Monika Čulíková • Elena Šubjaková • Danka Hromkovičová

Všetci nám neznámi donori, ktorí venovali nadácii 1% resp. 2%  daní
a desiatky drobných anonymných darcov.

VECNÉ DARY A SLUŽBY

DARMA s.r.o. • Ing.Stanislav Vít • OLIVETTI • MV SZOPK Bratislava • DINGO s.r.o. • EKI s.r.o. • ISTROCHEM š.p. • Magistrát hl.mesta Bratislavy • Rastislav Šeliga • NOBEL Bratislava • Technické služby a.s. Bratislava • OSVETLENIE s.r.o. • Ing.Marta Pichová • Ing.arch.Vladimír Insitoris • Katarína Procházková • EXE s.r.o. Bratislava • Juraj Tureček •Jaroslav Minárik • Rudolf Prieložný • akad.soch.Juraj Mihalík • Peter Eliáš • Ema Mussoniová • Žofia Hoepfnerová • DESIGN STUDIO Rosmány • Hana Mosná • MUDr.Tomáš Braunsteiner • Denisa Demjénová • Peter Venglár • Ing.ViliamŠimek • Ján Varga • Ing.Ján Švaral • Katka a Maroš Paulíniovci • Ing.Dušan Slimák • Ing.Jaroslav Bahník • Mgr.Vladimír Kubovčík • Ing.arch.Alexander Trizuljak • MUDr.Imrich Borský • Ing.Vladimír Kohút • ARCH s.r.o. • Veľvyslanec Rakúskej republiky v SR • KONTRAX s.r.o. • Vincent Sniščák • Vladimír Kovalčík • Viera a Ľuboš Mokovci • LadislavRutrle • Marta Uhrinová • Eduard Kele • Dr.Irena Pišútová • Vojtech Végh • Štefan Švančara • Boris Hochel • Ing.Karol Pospíšil • RNDr.Róbert Müller • Georg Lucina, Viedeň • Milan Kukelka ml. • Emil Majnhold ml. • Ing.Peter Nič • PhDr.Vladimír Kočíšek • OLO a.s. • Dušan Žajdlík • ZEO-Import • Hana Švecová • HOBLINA t.c. • Dreveník – tesárska spoločnosť • Ing.Jozef Beňovič • Jozef Huršan • Nadja a Alex Synicin • VEPOS • Walter Zell, Mníchov • Karol Mirovský • Ján Blahutiak • KABÁT s.r.o. • KON&RAD s.r.o. • Pivovar KARŠAY s.r.o. • MESTSKÉ LESY Bratislava • WEIDER • Anton Kniebügl • RADIO TWIST • akad.maliar Miroslav Cipár • Country kapela ROWNÁK • Ing.Marián Šoóš • Rodina Piešová • Akad.soch.Marko Huba • FIDAT s.r.o., tlačiareň • Peter Poljak + Jožo Fedor + Dušan Franců • Mgr.Vladimír Kubovčík • Ing.Peter Nič a syn • Terranova • DP STUDIO s.r.o. • PRODIS • PONGRATZ s.r.o. • UNI LIGHT s.r.o. • MULTI – LM s.r.o. •Miro Lieskovec • KERKO a.s., Košice • Jozef Svoboda a Robert Miglierini • MINOLTA s.r.o. • Rámareň, Fond výtvarných umení, Bratislava • Matúš Dúbrava • Ján Varga DLAŽBASTAV s.r.o. • VELOSPORT s.r.o. • FIDAT s.r.o. tlačiareň • Ing. Eduard Bučko • Ing. Jaroslav a Ing.arch. Roman Bahník •MEDIA PRINT KAPA • S.I.T. – Slovak international tabak • Ing. Gabriela Tibenská • GEODET TEAM • TOR – stavebná firma •  Kautzová Margita •  FRIVA-SPORT •  ARTFÓRUM • WEIDER – športové potreby •  SLOV.TELEKOMUNIKÁCIE a.s., Odštepný závod Bratislava •  HOSPODÁRSKY KLUB • JOZEF VOOK – stavebná firma • Dobrovoľná požiarna ochrana 1/8, Břeclavská • Pavol Kormúth • BC TORSION • Rodina Marettovcov • e-line s.r.o. • Bratislavská papierenská spoločnosť • Tlačiareň FIDAT  •  DP Studio – Ing. Peter Havaši  •  ZUTOM s.r.o.  •  BEIERSDORF Slovakia s.r.o.  •  Rodina Marettovcov  • MULTI LM s.r.o.  •  Ing. Jana Varínska  •  CRAMER SR, s.r.o.  •  Laco Retzer + Marián Soós  •  PROMPt, tlačiareň cenín, s.r.o.  • Ing. Peter Nič – PETRA • Rasťo Čulík • JCP IZOLÁCIE Štúrovo •  MVDr. Dana Kocúrová • BEIERSDORF Slovakia s.r.o. •  BAUMAX Slovakia s.r.o. • Bratislavská Papierenská spoločnosť • TERCOMONT s.r.o. • FIDAT tlačiareň • Dana Bartáková • OZ KELTIEG • Miloš Karásek • Mária a Ernest Geze • M.I.S. s.r.o. • SIEMENS s.r.o. • ZUTOM s.r.o. • Ing. Ján Wiedermann • Miloš Vrška • BAUMAX Slovakia s.r.o. • pani Gezeová • Garda Cartiere, Taliansko • Bratislavská papierenská spoločnosť • Studio Style • FIDAT • Richard Filko • Ronald  Weiser, veľvyslanec USA v SR • Roderic Damian Todd, veľvyslanec Veľkej Británie a Severného Írska v SR • Miloš Vrška • Eva Frohlichová • Katka Procházková • MUDr, Tomáš Braunsteiner • Martin Varga • Carni Herba s.r.o. • KORT s.r.o. • Bratislavská parkovacia služba • PhDr. Štefánia Poláková + • PROBUGAS a.s. • Rudolf Prieložný • Juraj Kajan • Jana a Iveta Radosové • Ing. Ondrej Herz UNILIGHT s.r.o. • Richard Filko • TLAČIAREŇ FIDAT • BRATISLAVSÁ PAPIERENSKÁ SPOLOČNOSŤ • Ing. Alexej Landl • Dr. Cirfus • PROMPT, tlačiareň cenín • Tibor Bugan • Krajčíková Mária • Ing. Arch. Alexander Trizuljak • Manon Genčíková • ASTOR – Pavol Ďurčanský
Všetci nám neznámi darcovia detských hračiek a kníh

REKLAMNÍ PARTNERI

Acterna Slovakia v.o.s., Bratislava • YAK DREAM  •  FRIVA Entreprisses  •  EXE, s.r.o.  •  CARNI HERBA • FIT PLUS s.r.o. • Greenpeace

NA VYDANIE PUBLIKÁCIÍ PRISPELI

S.I.T. Bratislava • DESIGN STUDIO Rosmány • IMPRO • Vydavateľstvo Litera •  Kníhtlačiareň SVORNOSŤ • DP STUDIO s.r.o. • Bratislavská papierenská spoločnosť s.r.o. •  Tlačiareň FIDAT •  CAPITO s.r.o.

Zdieľajte!

Napíš reakciu