on pondelok, 25 máj, 2009Májové MAMACENTRUM

27. mája sa v Lesnej škole koná ďalšie z obľúbených klubových popoludní rodičov a detí spojených s účasťou odborníka na danú tému. O 15.00 hod. – Všetko o dojčení – poradenstvo a príprava pre budúce mamičky, o 16.00 hod. –  Niečo o životnom prostredí, odpad a čo s ním (sklo, papier, plechovky, plasty, tetrapak) – hosťom bude RNDr. Gregor Kraviansky, šéf sekcie separovaného odpadu OLO a.s.

Zdieľajte!

Napíš reakciu