on streda, 19 november, 2008Mikulášske radovánky pre deti v Rotunde

Haló, haló milé deti (a milí rodičia)! Mikuláš sa toho roku zastaví aj v novootvorenej Rotunde oproti Horárni Horský park. Nechá tam pre vás špeciálne balíčky s dobrotami a pomocníkov, ktorí sa s Vami zahrajú rozličné hry a pripravia pre vás veselé súťaže. Iste sa radi zabavíte a na záver si aj zamaškrtíte.

Informujte sa osobne u uja Robiho casino online holland Hoblinu – rezbára z Rotundy, prípadne mu zavolajte na mobil 0911 732 623. Radovánky vypuknú v sobotu 6. decembra o 10. hodine pri spomínanej Rotunde. Tešíme sa na Vás!

Nicholas pleasures in Rotunda. Hello Hello Kids and Dear parents! Read more… Nicholas will stop this year also in a new-opened Rotunda opposite Horáreň Horský Park. He will left there for you special packets with goodies and helpers, who will play with you varied games and funny competitions. Sure you would like to recreate and scrimp some dainties.
Inform personally by Robi Hoblina – a carver from Rotunda, eventually call him on handy: 0911 732 623. Pleasures will start on Saturday 6.12. at 10:00 by Rotunda. We are looking forward to you!

Zdieľajte!

Napíš reakciu