štvrtok, 20 marec, 2008Charakteristika

Horaren feb08 Lesna Skola feb08

Prečo také meno?

Nadácia Horský park je pomenovaná podľa miesta: * kde jej zakladatelia a skalní aktivisti pracujú ako ochranári už veľmi dlho,* kde nadácia vznikla,* kde sídli a kde pôsobí.

Čo robíme?
Nadácia preb��dza, pestuje a prehlbuje: * vzťah občanov k prírode, * k životnému prostrediu, * ku kultúrnym hodnotám, * k spoločnosti, * k iným občanom, * každého k samému sebe.
Prevádzkujeme a zveľaďujeme stredisko Horáreň Horský park, ochraňujeme a pomáhame udržiavať Horský park, angažujeme sa v prospech Vnútorných hôr (kopcovitého stredu mesta), v prospech Bratislavy a okolitého rakúsko – slovensko – maďarského regiónu.
Angažujeme sa do ochrany a záchrany stromov. Zaoberáme sa otázkami efektivity práce občianskych organizácií.
Usilujeme sa, aby sa zachovali hodnoty zdravého a kultúrneho životného prostredia. Konkrétnymi činmi zušľachťujeme časť Bratislavy – Vnútorné hory – a prospievame jej obyvateľom. Cielenými aktivitami pomáhame mestu a regiónu a ich obyvateľom.

Ako to robíme?
Ciele nadácie sa usilujeme dosiahnuť dennou komunikáciou v prostredí, ktoré spoluvytvárame a prevádzkujeme, pravidelnými aj jednorázovými programami a akciami, angažovaním sa v konkrétnych problémoch, informovaním, spoluprácou s inými občianskymi organizáciami, štátnou správou i samosprávou, edukáciou, publicitou.

Aké máme zdroje?
Zdrojmi pre horeuvedenú činnosť sú dary občanov a spoločností, granty, dotácie, vlastná činnosť a dobrovoľn��ctvo občanov.

Podrobné informácie
Podrobnejšie informácie o nadácii, jej živote, práci a výsledkoch možno získať osobne na horárni, v médiách alebo na internete. Aktuálne informácie sú systematicky zverejňované na Markízatexte, strana 844. Okrem toho ich zasielame záujemcom elektronickou poštou – vyžiadať si ich môžete na adrese kamil.prochazka@horaren.sk.


Zdieľajte!

Uzatvorené