štvrtok, 20 marec, 2008Identifikačné údaje

Nadácia Horský park

Sídlo: Majakovského 13, 81104 Bratislava, SK
Kancelária: Lesná 1, 81104 Bratislava, SR

Štatutár: Mgr. Mária Filková – riaditeľka nadácie, Mobil: 0902  137 111
e-mail: maria.filkova@gmail.com

web-site: www.horaren.sk

Bankové spojenie: Tatra banka, č.ú. 2924882110/ 1100                                                                     IBAN: SK2911000000002924882110
IČO: 30815746, DIČ: 2020833595

Registrácia: č. 203/Na-96/218, Ministerstvo vnútra SR

Predseda správnej rady nadácie: Ing. Branislav Bárta

Členovia správnej rady: Ing. Branislav Bárta, MUDr. Tomáš Braunsteiner, Richard Filko, Ing. Kamil Procházka, RNDr. Eduard Stloukal PhD, Ing. Jaroslav Štefanec, čestní členovia: Ing. Michal Majtán PhD

Revízor: Ing. Monika Marettová

Aktuálne info: Facebookwww.horaren.sk, resp. newsletter zasielaný e-mailom (na požiadanie – kamil.prochazka@gmail.com)


Zdieľajte!

Uzatvorené