on utorok, 5 november, 2013PLAY TRUE – Ži pravdivo, neklam sám seba

obal dvd PLAY TRUE copy

Druhý pondelok bude témou doping v rekreačnom športe, alebo skratky, ktoré sa v živote nemusia vyplatiť…  

Dokument asi najlepšie vystihuje motto projektu: “Keď príde človek o zdravie, alebo zomrie, býva to vždy veľmi smutné. Keď je to mladý človek, tak je to ešte podstatne smutnejšie. Ale asi najsmutnejšie je, keď sa to stane zbytočne. Po užití nelegálneho dopingu človek prichádza často nielen o zdravie, a úplne zbytočne…”

Mladí ľudia v snahe podobať sa svojim idolom stále častejšie siahajú po nelegálnych látkach pochybného pôvodu a zloženia. Túžia mať rýchlo a bez väčšej námahy atraktívnu postavu a (ne) zdravé sebavedomie. Niekedy však aj za cenu najvyššiu. Po drogách sa tak v civilizovanej spoločnosti začína objavovať nový, nemenej závažný problém – užívanie a čierny obchod s anabolickými steroidmi v rekreačnom športe.

Dokumentárny film si dáva za cieľ nielen informovať o probléme, ale aj atraktívnou formou aktivizovať odmietavý postoj mladých ľudí k užívaniu týchto látok –  poukázať najmä na závažné zdravotné, spoločenské a trestnoprávne následky ich užívania na mladých ľudí a ich rodiny.

réžia: Braňo Mišík

autor projektu: RNDr. Jaroslav Malchárek (Športom proti drogám)

spoluautori: MUDr. Pavel Malovič, PhD., MPH, primár, prednosta Kliniky telovýchovného lekárstva FNsP, dopingový komisár UEFA, Mgr. Maroš Molnár (kondičný tréner)  

Hosť diskusie po filme:

  •  MUDr. Pavel Malovič, PhD., MPH, , PhD., MPH, (primár, prednosta Kliniky telovýchovného lekárstva FNsP, dopingový komisár UEFA)

 

Moderátor: RNDr. Jaroslav Malchárek

Témou besedy budú dopady na zdravie mladých ľudí, ale aj trestno-právne aspekty výroby, obchodovania a  užívania týchto látok. “Zaručené” fakty a mýty ulice vs. korektná informácia.  

 

Zdieľajte!

Napíš reakciu