štvrtok, 27 marec, 2008Milá míľa

Milá míľaHorský park ponúka svojim návštevníkom kultivované a čisté lesné prostredie s príslušnou vybavenosťou. K nej pribudli trvale vyznačené trate bežeckých pretekov Milá míľa. Trate ponúkajú možnosť individuálneho bežeckého tréningu a sledovanie vlastnej výkonnosti pre všetkých záujemcov počas celého roka. Trate sú vyznačené symbolom vlajočky (vlnovky) nakreslenej v červenej farbe na vhodných stromoch. Tieto značky začínajú a kon��ia pri hlavnom vstupe do parku (pri hlavnej vstupnej bráne) a sú viditeľné v smere správneho pohybu po trati. Okrem toho sú vyznačené aj písmenami vydlabanými do hornej plochy na stĺpikoch umiestnených na charakteristických miestach trate. Tieto písmená a miesta zodpovedajú miestam a písmenám vyznačeným na mapkách trate (pozri obr.). Špeciálnou traťou Milej míle sú aj Majakovského schody začínajúce pri hlavnom vchode do parku, vedúce na ulicu Francúzskych partizánov. Schodov je 242 a prekonávajú prevýšenie 38 metrov. Rekordy tratí ako aj podrobnosti o pretekoch Milá míľa sú umiestnené na špeciálnej vývesnej tabuli na štartovisku. Preteky Milá míľa sú prístupné pre všetkých záujemcov a konajú sa vždy v máji. Na samotných pretekoch, ako aj pri tréningoch nesmú bežci používať tretry s oceľovými hrotmi alebo aj gumennými štupľami. Je to preto, lebo Horský park je chráneným areálom so štvrtým stupňom ochrany, ktorý o.i. zakazuje narúšanie pôdneho krytu a to aj na cestičkách.

Trate Milej míľe


Zdieľajte!

Jedna reakcia to “Milá míľa”

  1. Emil sobota, 25 júl, 2009 12:56

    .dnes som si bol po niekoľkých rokoch zabehať …….. celkom sa mi to zapáčilo. len som na ranný beh sám ……. nájde sa niekto okolo 5,45 ráno ? …….