on pondelok, 23 máj, 2011Programy nadácie na www.staremesto.sk

Všetkým záujemcom zasiela Nadácia Horský park každý týždeň aktuálny prehľad programov, ktoré sa konajú pre verejnosť na Horárni Horský park pod názvom “Horáreň pozýva, avizuje, oznamuje”.  Teraz je v našej mailovej databáze cca 1200 adries, na ktoré náš prehľad zasielame.  Z viacerých strán sa dozvedáme, že naši mailoví adresáti rozposielajú tento prehľad ďalej na adresy svojich databáz, čomu sme úprimne radi. S potešením Vám môžeme oznámiť, že spomínané týždenné prehľady programov začala systematicky zverejňovať aj staromestská webová stránka www.staremesto.sk, kde nás nájdete popri množstve zaujímavých satromestských informácií.

Zdieľajte!

Napíš reakciu