on utorok, 5 november, 2013Tibor Hujdič (Ujo Mrkvička) číta ďeťom

hujdic 10.10.S ďalším pravidelným programom začína Nadácia Horský park v Horárni:  Tibor Hujdič (známy ako detský Dado Nagy), predvedie divadelné čítanie deťom z najlepších detských kníh. Okrem toho, že pôjde o inteligentnú zábavku pre deti, pôjde aj o snahu priviesť detičky k čítaniu kníh. Súčasne to bude služba rodičom. Oboznámia sa s tým, čo je najkvalitnejšie na súčasnom trhu detských kníh, zaplavenom aj množstvom nekvality. Prvé čítanie sa uskutočnilo vo štvrtok 10. októbra od 17.00v Lesnej škole strediska Horáreň.

10. októbra podvečer prvýkrát čítal rozprávky pre deti pán Tibor Hujdič, ktorý je známy ako ujo Mrkvička. Boli to rozprávky od Arnolda Lobela o dvoch žabiakoch Kvak a Čľup. Deti sa pousádzali okolo teplej pece v Lesnej škole.

Druhé divadelné čítanie rozprávok z knižky Rozprávky o zvieratkách  od V. Sutejeva bolo  s ujom Mrkvičkom  vo štvrtok 17. októbra o 16.30.
Ďalšie čítanie opäť vo štvrtok, 7. novembra o 16:30 – knižka Tuláčik a Klára (Erik Jakub Groh) a potom každé dva týždne vždy o 16:30.
Tešíme sa na vás!
Zdieľajte!

Napíš reakciu