on štvrtok, 3 apríl, 2008Zbierka – Stoličky II.

Zbierka Stoličky, ktorá začala koncom januára, už beží tretí mesiac. Krátka rekapitulácia:
Na premietaní “NOVÝ ZÉLAND” ste do zbierky prispeli sumou 1.190,- Sk, za ktoré sa zakúpili prvé 3 stoličky. Na premietaní “HOLANDSKO” ste do zbierky prispeli sumou 370,- Sk Angels Camp a na premietaní “AFRIKA” sumou 1.300,- Sk. Na premietaní “ČÍNA” ste do zbierky prispeli sumou 550,- Sk, celkový výnos zbierky “Stoličky” sa koncom marca vyšplhal na sumu 5700,- Sk, ktorá umožnila zakúpenie už 16-tich stoličiek! ĎAKUJEME!

Zdieľajte!

Uzatvorené