Sídlo: Majakovského 13, 81104 Bratislava, SK
Kancelária: Lesná 1, 81104 Bratislava, SR
Štatutár: Mgr. Mária Filková – riaditeľka nadácie, Mobil: 0902 / 137 111
e-mail: maria.filkova@gmail.com


Člen správnej rady Nadácie Horský park
Ing. Kamil Procházka – kamil.prochazka@gmail.com - 0903 / 710 888

Bankové spojenie:
Tatra banka, č.ú. 2924882110/ 1100
IBAN: SK2911000000002924882110
IČO: 30815746, DIČ: 2020833595
Registrácia: č. 203/Na-96/218, Ministerstvo vnútra SR
Predseda správnej rady nadácie: Ing. Branislav Bárta

Členovia správnej rady: Ing. Branislav Bárta, MUDr. Tomáš Braunsteiner, Richard Filko, Ing. Kamil Procházka, RNDr. Eduard Stloukal PhD, Ing. Jaroslav Štefanec, Katarína Procházková, B.S.B.A., Mgr. Martin Haraj, čestní členovia: Ing. Michal Majtán PhD