• Poukázanie 1% / 2% / 3% z Vašich daní

             vyhlasenie_NHP

 • Finančná podpora

  Finančné prostriedky nám môžete darovať:

  – v hotovosti (v kancelárii v budove centra Horáreň)
  – bankovým prevodom do Tatrabanky
  ČÍSLO ÚČTU : 2924882110 / 1100
  IBAN: SK2911000000002924882110

  O poskytnutí daru vám vždy vystavíme doklad, vo forme písomnej zmluvy alebo potvrdenia o prijatí daru. Informácie o prijatí a použití daru zverejňujeme vo výročných správach a ročenkách. Plne však rešpektujeme právo darcu zostať v anonymite.
  Finančné údaje sú overované nezávislým audítorom, ktorého správa je súčasťou účtovnej závierky a odráža aktuálnu finančnú situáciu a stav hospodárenia našej nadácie za príslušné obdobie.

 • Nefinančná podpora

  V rámci nefinančnej podpory môžete:

  - venovať vecný dar : hračky pre deti, detské knihy, stavebný materiál do záhrady a pod.
  - prispieť dobrovoľnícky – vlastnou fyzickou prácou v areáli horárne alebo v Horskom parku alebo duševnou prácou v kreovaní programu a napĺňaní obsahu.