Jeho súčasťou je päť väčších tabúľ na rozličných miestach parku, vyše 20 stĺpikov s číslami a textami o parku, o okolí, susediacich objektoch, či dejinách.  Vďaka nemu sa návštevníci Horského parku dozvedia mnoho zaujímavého. V kaviarničke Libresse Horáreň nájdete aj brožúrku s informáciami, fotografiami a mapou parku.