Nadácia Horský park pôsobí v rovnomennom parku a v Horárni Horský park od roku 1994. Predchádzala jej organizovaná skupina dobrovoľníkov - ochranárov, na čele s Máriou Filkovou a Kamilom Procházkom, ktorá pracovala v parku od začiatku osemdesiatych rokov. Menovaní zakladatelia pre ňu dennodenne naplno a dobrovoľne pracujú dodnes.

Nadácia premenila zdevastovanú poloruinu opustenej historickej mestskej horárne a kontaminovaného priľahlého pozemku pri hlavnom vstupe do parku na prívetivé Komunitné centrum Horáreň.

Dlhodobou ambíciou nadácie je ochrana lesoparku. Ďalším cieľom Nadácie Horský park je pestovanie vzťahu ľudí k prírode, k hodnotám, k iným ľuďom i k sebe samému.

Prioritou nadácie sú deti, rodiny, vytváranie priateľského ducha v parku i Horárni a priama práca pre prírodu v tejto časti Bratislavy. Spolupracuje so štátnou ochranou prírody, samosprávou a s podobne zameranými subjektmi.

Nadácia počas svojho fungovania vytvorila repliku liatinovej kruhovej lavice z roku 1907, sochu A. Trizuljaka s polkruhovým odpočívadlom, nové kovové mostíky, cca 120 lavíc, vchodové brány, niektoré drevené schody, komunikačné tabule a edukačný chodník.

Nadácia sa angažuje v aktivitách podporujúcich “zelenú“ Bratislavu, spolupracuje s inými občianskymi združeniami a organizáciami, štátnou správou, samosprávou, či verejnosťou. A dúfame, že inšpiruje k dobrovoľníckej iniciatíve.

logo