yeme log Vďaka YEME jeme

 

Predávajúci aj kupujúci si na našom Svätojánskom susedskom trhu a poslednej tančiarni 1.9.2019 pochutnali na famóznych chleboch a iných potravinách od YEME. Tento štedrý dar rozvoniaval tak, že sa u nás všetci cítili príjemne ako u babičky. Peceň chleba od YEME sa v ten deň stal symbolom spájania sa a pohostinnosti. Horárenský guláš vďaka surovinám od YEME zas nemal páru! smile

Ďakujeme!

 .....

Skvelá grilovačka s Mecomom

mecom logV nedeľu 23.6. sme na záhrade Lesnej školy spustili nový koncept: vďaka štedrému daru grilovacích dobrôt od firmy Mecom sme pre vás vrámci Svätojánskeho susedského trhu celé poobedie grilovali. Ľudí napriek počasiu vôňa grilovačky prilákala a vďaka dobrovoľnému príspevku sa pomohlo nadácii. Aj tieto prostriedky prispejú k udržateľnosti tohto miesta.

Ďakujeme!

........

 

Dar k 25. narodeninám Nadácie Horský park

logo expodom  Nadácia Horský park obdržala od firmy  MUTTON, s.r.o, ktorá predáva nožnicové stany EXPODOM milú pozornosť k svojim 25. narodeninám: záhradný skladací altánok 6 x 3 m. Dar samozrejme poteší, tento dar ale nesie pre nás aj posolstvo uznania našej štvrťstoročnej neziskovej práce pre verejnosť v Horskom parku a v Horárni Horský park. Táto činnosť obsahuje aj veľa verejných kultúrnych a náučných akcií v otvorenom priestore, preto takýto záhradný stan príde pri ich organizácii vhod. V tomto jubilejnom roku o to viac, že pri Horárni sa bude konať podujatí väčšie množstvo. Spomínaný stan bude pre nás trvalou pripomienkou ušľachtilosti a ústretovosti darcu.

Ďakujeme!

......

Dobrovoľnícke a verejnoprospešné projekty sa nezaobídu bez financií. Nestačia len tisícky hodín neziskovej práce. Treba peniaze na materiály, na profesionálne práce a pod. Všetko, čo sa vykonalo a vykoná v nadačnej réžii v centre Horáreň a v parku, je možné vďaka zriedkavým grantom, ale predovšetkým vďaka podpore jednotlivcov z komunity, ktorí považujú prácu nadácie za dôveryhodnú, užitočnú a potrebnú. Mnohým z týchto darcov je venovaná Listina cti a vďaky. Nie sú v nej všetci, pretože  niektorí ušľachtilí darcovia si neželali zverejniť svoje mená. Naše poďakovnie patrí aj ľuďom, ktorí nám venovali 2 % z daní z príjmov.

Listinca cti a vďaky - Stav k 11.4.2017

F I N A N Č N É   D A R Y

SP UNIKORN TRADE s.r.o.• ING BANK • MUDr.Gustáv Formánek • ENVIRONMENTAL PARTNERSHIP FOR CENTRAL EUROPE • Ing.Ladislav Retzer • Ing.Kamil Procházka • Mgr.Mária Filková • ZO-7 SZOPK Bratislava • Dobiašová Edita • Fridrich Hlava • Ing.Jozef Kanich • Ing.Boris Procházka • P. Hora, Mníchov • Prof.Dr.Michal Novák, DrSc • Dr.Milan Benovič • Ing.Stanislav Vít • Bohdana a Ľuboš Machajovci • Mária Pastorová • Ing.Miroslav Stržinek •Ing.Michal Majtán • Boris Švirec • Ing.Ivan Karvaš • Ivo Brachtl • Jaroslav Minárik • Andrea Jurkáčková • Alžbeta Capková • Alta Vášová • Ing.Ľubomír Buran • MUDr.Gustáv Kováč • Ing.Ivan Illiš • Marta a Ľubo Vladárovci • Michaela Veselá • Laco Lučenič • Ing.arch.Dušan Demjén • RNDr.Peter Benčura • Edvard Volák • Juraj Červeň • Ing.Jaroslav Jaburek • Georg Lucina, Viedeň • Katarína Gažová • Richard Filko • Viera a Jozef Krupovci • Dušan Žajdlík • Ľudovít Urban • Stanislav Bartoš • Zoltán Gomboš • Tatiana Jurkovičová • Mgr.Katarína Chlapíková • Ladislav Šefc • Ing.Viliam Šestina • Ing.Dušan Kosík •  Inkognito I • Terézia Hurtalová • WANDEL+GOLTERMAN • Ladislav Rutrle • Táňa Mihalíková • Andrej Janda • Ing.arch.Andrej Petrek • Judit Brogyáni • Mária Petríková • Mgr.Miriam Wiedermannová • Ing.Jozef Banáš • Peter Medveď • Radomír Ledník • Ing.Juraj Porázik • SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA • MUDr.Imrich Borský • Dr.Etela Garajová • Július Dúbravay • Jana Hlavicová • Jela Navrátilová • TNT Express Worldwide • Draha Mareková • Ing.arch.Ivan Hyža • NADÁCIA PRE PODPORU OBČIANSKYCH AKTIVÍT - NPOA • Ing.Juraj Kajan • PhDr.Ján Štefánek • Elena Dzurilová • Dr.Oto Knotek s manželkou • Ing.Richard Barták • MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - STRARÉ MESTO • Inkognito II • HOLANDSKÉ VEĽVYSLANECTVO V SR • Inkognito III • Marta Uhrinová • Pavol Kvassay • JUDr.Dušan Jurkovič • Anton Popovič • Mgr.Margita Hochelová • INTERNATIONAL WOMEN`S CLUB Bratoslava • Ing.Ján Odzgan • Mladomanželia Spurní • Ing.Edmund Kozel • Ing.Milan Kmeť • MUDr.Pavel Šimkovic • Eva Bačková • Soňa Gregorovičová • Juraj Zamkovský • Martin Karvaš • PARTNERS FOR DEMOCRATIC CHANGE • EXE s.r.o. • Miloš Benčič • Mirka a Igor Haľamovci • Pavol Husár • Peter Sobotka • Gabriela Kaliská • Vlasta Körnerová • Peter Werner • Igor Rintel • Mária Kutláková • Zora Machová • PhDr.Ivan Kusý • Ján Budaj • Ing.Vlado Kohút • Hana Mosná • Ing.Ivan Mikloš • Juraj Červeň • Judita Ferjenčíková • ROMIG s.r.o. • Eva Kozlíková • Ing.Štefan Marušák • Dorka Šimeková • Zora Pauliniová • Ing.Andrej Ďurkovský • Juraj Bartoš • Pavel Landsmann • Libor Pokojný • T+K. Vyskočil • Anton Mrázek • GALÉRIA Maráky • Helena Budinská • JUDr.Alexandra Korbeľová • Ján Hitka • Rodina Breierová • Martin Kováč • Ing.Peter Mravík • SASAKAWA • Richard Filko • PPA Controll a.s. • Ing.Alena Levská • Soňa Gregorovičová • Juraj Zamkovský • Vladimír Kolka • Emil Vizváry • Jozef Neoral • Silvia Černá • Margita Dugovičová • Emília Lindvaiová • Zuzana Dorogiová • Anna Pavlíková • Emil Jendraššák • Vladimír Šoltés • Adela Fillová • IMPRO s.r.o., vydavateľstvo Litera • SETEX • CONCORDIA TRADING s.r.o. • M - Projekt • Dr.Zoltán Ludík • Hanka a Andrej Zemanovci • Elena Lenčešová • MUDr.Tomáš Braunsteiner • Slovenský zväz záhradkárov • Emília Vášáryová • EBONY Recording Studio • Ing.Ladislav Retzer senior • Viera Ondreičková • Ing.Marián Šoóš • Ingrid Kreinusová • Ivona Ifková • Pavol Toma • Radomír Procházka • MAHR s.r.o. Bratislava • Ján Golier • František Gervai • Marta Hrebíčková • GERIN s.r.o. • SIEMENS s.r.o. • Dr.Mária Rybáková • Jolka a Alfonz Hargašovci • Klára Mareková • Mgr.Vladimír Kubovčík • Nadja a Alex Sinicin • Ivan Kusý • Ing.Milan Hurtala • Jaroslav Illich • Rodina Gombošová • Ľuba a Gustáv Kováčovci • PDCS Bratislava • RNDr.Terézia Krippelová • Ing.arch.Karol Kattoš • Rudolf Lacko • Jozef Šelc • Inkognito • Anna Prieložná • Dušan Franců • Emil Vizváry • Jana Kiššíková • JUDr.Edita Krejčí • Ing.Blažena Martinková • USPO - Peter Smolík • Soňa Čechová • JUDr.Jozef Horvát • Ing.Viliam Šestina • Ladislav Schwarz • Draha Mareková • W+G • Ing.Ladislav Retzer •Zuzana Francová • Ing.Miroslav Dérer • Erik Stražan • Terranova • Prof.Ing.Dr.h.c.Juraj Stern PhD • Hans Leitzinger •.Nikolaus Fux • Ing.Juraj Porázik • Ing.Peter Mravík • Rodina Šimeková •Monika Čulíková• Michal Procházka • Miloš Vrška • Anka a Fedor Gömöryovci • Karol Kmeťko • Georg Lucina, Wien • GERIN s.r.o. • JUDr. Jozef Horváth • Monika Čulíková • BDO s.r.o. • Prof. Miloš Jurkovič • Ing. Marta Vladárová • GRATEX INTERNATIONAL a.s. • Katka Cingelová, Peter Hledík, Lukáš Štefánik, Peter Šuba • hb - náradie, s.r.o. •Pavol Chalás • Viťo Fila • Mária Petríková • Eva Kozlíková • EXE s.r.o. • GREENPEACE •  Carni Herba s.r.o.• MULTI L.M. s.r.o. - železiarstvo • Alfonz Hargaš • JUDr. Vladimír Priputen • JUDr. Gregorovičová Soňa • Monika Sagmeisterová a Maťo Fried •  Retzerovci • Michal Novák • Teodor Münz • Terézia Krippelová • MIS s.r.o. • Jaroslav Štefanec •  I.Bartošová  • AVANTI s.r.o. •  Nataša Mudrochová •  Ing. Martin Mikulaj •  Vydavateľstvo SOFA-PhDr.Farbula • Ladislav Retzer jun. • Jaroslav Štefanec • Združenie rodičov 3.B ZŠ Hlboká, Bratislava • JUDr. Jozef Horváth • Lenka a Martin Bodnárovci • Zuzana Holomanyová • Fedor a Magda Papánkovci • MR TRADING a.s. • rodina Gervaiova  • Ing. Jaroslav Štefanec  • Marian Mudroch  • Ing. Peter Kollárik  • Viera Antošková  • JUDr. Mária Poláčková  • SIEMENS, s.r.o.  • Prezident SR Rudolf  Schuster  • Georg Lucina, Viedeň  •  Pavol Schmidt  •  Etelka Garajová  • PhDr. Ondrej Kalász  •  František Hrúz  •  Rodina Hornáčkovcov • Monika Čuliková • Christel Špániková • Hana Mosná • Magda Papánková • Mária Vojčáková • Carni Herba • Rodina Tibenských • PhDr. Teodor Münz • Ing. Anton Scheber CSc.- SOFTEC • Vladimír Kompánek • Rodina Markova • Viera Dlhošová • Vladimír Krivý s rodinou • Tatiana Šindelářová • Martin Huba • Etela Garaiová • Jaroslav Štefanec • Soňa Čechová • Okresná vojenská správa Bratislava IV • Jozef Novan • Ing. Arch. Vlado Institoris • Ing. Jakub Osvald • Martin Bútora • CK BUBO • MUDr. Vasil Hricák • Doc.akad.arch.Ján Bahna • Hana Rendeková • Renata a Ilja Narzikul (USA) • Ludmila Neamcová • Emília Vásáryová • Daniela Tomašovičová • Slavomír Jankovič • PHARMEDIAL • rodina Birčáková • Richard Čisárik • THB, vydavateľská a tlačiarenská spoločnosť• SHELL Slovakia s.r.o. Adriana Kabele • Jozef Novan • Hana Rendeková • Alfonz Hargaš • Táňa Jurkovičová • Ondrej Antovszky František Hrúz • Milan Resutík • Ján Pitoňak • Monika Schweighoferová • Rodina Birčáková Dorota Šimeková • R. Lacko • Ing. Peter Kollárik • Etela Garaiová • Emília Vášáryová • Ľubica Šoulová • Viera Dlhošová • A. Hargaš • • Zora Kolényová • JUDr. Vladimír Priputen • Ing. Peter Cesnak • RNDr. Daniela Tomašovičová, CSc. Juraj Červeň • Ing.Ľuboš Valach • Emil Vizváry • Jana Kiššíková • Georg Lucina, Viedeň • SYNTAX, Ing.Margita Bošelová • Judita Ferjenčíková • Gabi Tibenská • Rudolf Urban • OZ SPOROFA • Vladimír Krivý • Mária Handzová •Margita Spaleková • Ján Bahna • Ing. Valter Šťastný •  Dr. Fedor Janšák • p.Bartošová • Makula Jozef • Čisárik Richard • pán a pani Blahutovi • p.Livařová • Ing. Scheber • JUDr. Ľudovít Jacz • Jaroslav Blaho • Peter Palaga • Ladislav Rutrle • Vladimír Hančin • Ing. arch. Jozef Hornáček • Juraj Lucina • Jana Štefková • Peter Dvorský •  Ľuba a Zdeno Fajglovci • Júlia Kaylaova • Anton Mrázek • Dr. Ľudovít Čík • Mária Rybáková • Pavol Brunovský • Karol Rosmány • Jaroslav Kupčok • Fedor Janšák • Juraj Pacl ČR • Ing. Vladislav Kríž • JUDr. Jozef Horváth • Ján Varga • DLAŽBASTAV s.r.o. • Dušan Francu • Ing. Roman Zubaľ • Jozef Hitka • Peter Knechtsberger, Viedeň • Dr.Renata Blahová • Ing.Viliam Psársky • Halka Marčeková • ZIRKON s.r.o. • SYNERGIA 21 s.r.o. • Schmidt Pavol • Družstvo BFV • Ján Šoltés • Jaroslav Blaho ••• Gabriela Kaliská • Ing. Margita Bošelová • Ing. arch. Karol Kattoš • Margita Kautzová • Horváth Jozef • Ľubica a Zdeno Fajglovi • Dr. Irena Pišútová • Jana Štefková • Prof. Viliam Fischer • Anton Mrázek • Jaroslav Kupčok • Júlia Kaylaová • Alta Vášová • Viera Kostelníková • PhDr. Ondrej Kalász • Dr. Peter Cesnak • JUDr. Edita Krejčí • Prof. Pavol Brunovský • Ing. Michal Majtán, CSc • Vasil Hricák • Fedor Janšák • Halka Marčeková • Juraj Červeň • Hana Rendeková • Alexander Kloss • Miroslav Lieskovec • Karol Strážnický • • EXE,s.r.o. • Mgr. Lýdia Buryová • PhDr. František Bury  s manželkou • Veronika Kováliková • Zora a Martin Bútorovci • Viera Dlhošová • Novan Jozef •   Rodina Borisa Horáčka  •  Zora Kolenyová  •  Hana Mosná  •  Iveta a Jana Radosové  •  JUDr. Ján Ratvaj  •  Zuzana Holomanyová  •  Gabriel Eichler  •  Hana Rendeková  •  JUDr. Ľudovít Jacz  •  Ján Šíma  •  Ladislav Hodinka  •  Ing. Peter Jánoši  •  Libuša Takáčová  •  Ing. Marta Vladárová  •  Ján Eleka  •  Matej Županič  •  Beatrix Kolláriková  •  Jozef Sivák  •  Miloš Vrška  •  Ing. Ivan Ivanič  •  Ing. arch. Jozef Hornáček  •  Roman Kozák  •  Rodina Húskova  •  PREMIUM PLUS s.r.o. •  Woodcraft Bratislava  •  Dušan Francu  •  Georg Lucina, Viedeň  •  František Gervai  •  Gina Miháliková  •  Jana Štefková s rodinou  •  Ing. Milan Boroš – COPEX  •  JUDr. Jozef Horváth  •  Vladimír Krivý  •  Beata Mosendzová  •  Dana Krčová  •  Juraj Valent  •  Dr. Peter Kyjac  •  Margita Spaleková  •  JUDr. Miroslav Rajnoha  •  Peter Zajac  •  Pavol Ďurčanský  •  Eduard Thomas  •  Zora Kolenyová  •  Ing. Peter Seemann •  Rodina Butschek, Viedeň •  Dr. František  Bury, CSc. •  Tatiana Jurkovičová •  Lupus Production, s.r.o. •  Libuša Takáčová •  Martin  Halás •  Alfonz Hargaš •  Sestry Radosové •  JUDr. Ľudovít Jacz •  Pharm. Dr. Daniela Tesářová • Ing. Vojtech Vitkovský  • Ing. Mária Schill, PREMIUM PLUS s.r.o., J. + I. Radosové • • Gabriela Farkašová • Prof. Michal Novák • Anna Reznická • Ján Šoltés • RNDr. Lorant Šándor • Jozef Horváth • Doc. Dr. Eva Odlerová PhD. • INTERREST, s.r.o. • Ing. Arch. Petrek Andrej • PREMIUM PLUS, s.r.o. • Rodina prof. L. Valku • Ľ.+ M. Vladárovci • Hana Rendeková • Ondrej Antovszký • MUDr. Vasiľ Hricák • Zora Kolényová • Margita Špaleková • JUDr. Ratvaj - Voška • Libuša Takáčová • Daniela Tesařová • L. + Z. Fajglovi • Matej Župančič • Irena Pišútová • Jozef Hornáček • Eric Lemmens • Peter Kyjac • Margita Kautzová • LUPUS-production, s.r.o. • Ing. Viliam Psársky • Ing. Ján Elexa • Ing. Valter Šťastný, CSc. • Iveta a Peter Cesnakovci • WOODCRAFT, Bratislava • RNDr. Daniela Tomašovičová, CSc., Z. + M. Bútorovci • 1.STAVEBNÁ SPORITEĽŇA • JUDr. Ľudovít Jacz • Marián Hlavačka • Ing. Arch. Arnošt Mitske • Tamar Greksáková • RNDr. Milan Cílek • Danka Hromkovičová • prof. Ladislav Valko • Monika Ciutti • Ing. Arch. Andrej Petrek •  Monika Čulíková • Elena Šubjaková • Danka Hromkovičová • Ing. Peter Cesnak • Margita Špaleková • MEDPOS, s.r.o. • Júlia Kajlaová • JUDr. Ján Ratvaj • Hana Rendeková • Ing. Eva Ambrovičová • Jana Radosová • Ing. Gerhard Brhlovič • Dr. Ondrej Kalász • Ľ.+M. Vladárovci • Karol Strážnický • Dr. Alica Žideková • Prof. Ladislav Valko • MUDr. Vasil Hricák • Jozef Vorlíček • Ing. Ján Elexa • Stanislav Šarišský • p. Šoulová • Ing. Roman Zubaľ • Ivan Bútora • Christel Špániková • Ing. Arch. Ján Bahna • Z. + M. Bútorovci • Ján Machaj • Marian Hlavačka • Eva Rachelová • JUDr. Marta Šteffeková • Ing. Jaroslav Bilčík • Mgr. Eva Janšáková • Ing. Jiří Kubáček • Ladislav Rutrle • Ľ. + Z. Fajglovci • MUDr. Igor Bukovský • Ing. Arch. Andrej Petrek • PhDr. Ondrej Kalász * Hana Rendeková * Mgr. Eva Janšáková * Margita Kautzová * Dorota Šimeková * Jana Varinyová s rod. * P.a A. Zajacovci * Ing. Iveta Nováková * JUDr. Ján Ratvaj Voška * prof. Pavol Brunovský * 1. Stavebná sporiteľňa * Ján Kovačič * Ing. Peter Petrička *Juraj Budlovský * Drahomíra Kubinská * Dr. Nadežda Blahutová * HUDr. Vratislav Šteffek * JUDr. Marián Černák * Ladislav Koller * Milan Vigaš * Eva Rachelová * Rozalia Štenclová * Jozef Hitka * MUDr. Dagmar Mračnová * Ing. Ján Laco * Marta Šteffeková* Marta a Ján Fratričovci * Renata Blahová * Nora Fedorová * rodina Spišáková * M. a G. Vigašovci * Ing. Peter Seeman * Pavol Schmidt * Kvetoslava Fedorová Mgr.Peter Janík • Jakub Volner • RNDr. Stanislav Šarišský • Ing. Katarína Valachová • Petronela Rudzanová • Ing. Blanka Ráczová • Ing. Jana Vršková • JUDr. Anna Feketeová • Mgr. Martin Hulanský • Ing. Stanislav Polák • JUDr. Božena Jelínková • Ing. Eva Moravčíková • Ing. Ľuboš Valach • Ing. Jaroslava Kalmanová • Ľubomír Vladár • Marek Blaho • Mgr. Marian Kováč • PhDr. Jaroslav Blaho • Ing. Marta Blahušiaková • Andrea Gregorová • PhDr. Igor Haraj PhD. • MUDr. Peter Janíček • Silvia Janíčková • Mária Bónová • Ing. Mária Kopáčiková • Blažena Papánková • Mgr. Matej Švihla • Martin Haraj • Jozef Mertuš • Mgr. Ján Laco • Ing. Anton Scheber • Michaela Paulusová • K 32, s.r.o. • DEVELOPER A2, s.r.o. • Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. • Buzitka obnoviteľné zdroje, a.s. • AD SK, s.r.o. • Alice in Tokyo, s.r.o. • Lucina & Associates, s.r.o. • ODIENSEVIS Investment&Restructuring Services, a.s. • AlCars, s.r.o. • Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. • SMÍCHOVSKÁ PERLA, s.r.o. • JUSTI s.r.o. • OVO SPS, s.r.o. • Slovhair, s.r.o. • SolarLand Šíd, s.r.o. •

Všetci nám neznámi donori, ktorí venovali nadácii 1% resp. 2%  daní
a desiatky drobných anonymných darcov.

V E C N É   D A R Y  A   S L U Ž B Y

DARMA s.r.o. • Ing.Stanislav Vít • OLIVETTI • MV SZOPK Bratislava • DINGO s.r.o. • EKI s.r.o. • ISTROCHEM š.p. • Magistrát hl.mesta Bratislavy • Rastislav Šeliga • NOBEL Bratislava • Technické služby a.s. Bratislava • OSVETLENIE s.r.o. • Ing.Marta Pichová • Ing.arch.Vladimír Insitoris • Katarína Procházková • EXE s.r.o. Bratislava • Juraj Tureček •Jaroslav Minárik • Rudolf Prieložný • akad.soch.Juraj Mihalík • Peter Eliáš • Ema Mussoniová • Žofia Hoepfnerová • DESIGN STUDIO Rosmány • Hana Mosná • MUDr.Tomáš Braunsteiner • Denisa Demjénová • Peter Venglár • Ing.ViliamŠimek • Ján Varga • Ing.Ján Švaral • Katka a Maroš Paulíniovci • Ing.Dušan Slimák • Ing.Jaroslav Bahník • Mgr.Vladimír Kubovčík • Ing.arch.Alexander Trizuljak • MUDr.Imrich Borský • Ing.Vladimír Kohút • ARCH s.r.o. • Veľvyslanec Rakúskej republiky v SR • KONTRAX s.r.o. • Vincent Sniščák • Vladimír Kovalčík • Viera a Ľuboš Mokovci • LadislavRutrle • Marta Uhrinová • Eduard Kele • Dr.Irena Pišútová • Vojtech Végh • Štefan Švančara • Boris Hochel • Ing.Karol Pospíšil • RNDr.Róbert Müller • Georg Lucina, Viedeň • Milan Kukelka ml. • Emil Majnhold ml. • Ing.Peter Nič • PhDr.Vladimír Kočíšek • OLO a.s. • Dušan Žajdlík • ZEO-Import • Hana Švecová • HOBLINA t.c. • Dreveník - tesárska spoločnosť • Ing.Jozef Beňovič • Jozef Huršan • Nadja a Alex Synicin • VEPOS • Walter Zell, Mníchov • Karol Mirovský • Ján Blahutiak • KABÁT s.r.o. • KON&RAD s.r.o. • Pivovar KARŠAY s.r.o. • MESTSKÉ LESY Bratislava • WEIDER • Anton Kniebügl • RADIO TWIST • akad.maliar Miroslav Cipár • Country kapela ROWNÁK • Ing.Marián Šoóš • Rodina Piešová • Akad.soch.Marko Huba • FIDAT s.r.o., tlačiareň • Peter Poljak + Jožo Fedor + Dušan Franců • Mgr.Vladimír Kubovčík • Ing.Peter Nič a syn • Terranova • DP STUDIO s.r.o. • PRODIS • PONGRATZ s.r.o. • UNI LIGHT s.r.o. • MULTI - LM s.r.o. •Miro Lieskovec • KERKO a.s., Košice • Jozef Svoboda a Robert Miglierini • MINOLTA s.r.o. • Rámareň, Fond výtvarných umení, Bratislava • Matúš Dúbrava • Ján Varga DLAŽBASTAV s.r.o. • VELOSPORT s.r.o. • FIDAT s.r.o. tlačiareň • Ing. Eduard Bučko • Ing. Jaroslav a Ing.arch. Roman Bahník •MEDIA PRINT KAPA • S.I.T. - Slovak international tabak • Ing. Gabriela Tibenská • GEODET TEAM • TOR - stavebná firma •  Kautzová Margita •  FRIVA-SPORT •  ARTFÓRUM • WEIDER - športové potreby •  SLOV.TELEKOMUNIKÁCIE a.s., Odštepný závod Bratislava •  HOSPODÁRSKY KLUB • JOZEF VOOK - stavebná firma • Dobrovoľná požiarna ochrana 1/8, Břeclavská • Pavol Kormúth • BC TORSION • Rodina Marettovcov • e-line s.r.o. • Bratislavská papierenská spoločnosť • Tlačiareň FIDAT  •  DP Studio - Ing. Peter Havaši  •  ZUTOM s.r.o.  •  BEIERSDORF Slovakia s.r.o.  •  Rodina Marettovcov  • MULTI LM s.r.o.  •  Ing. Jana Varínska  •  CRAMER SR, s.r.o.  •  Laco Retzer + Marián Soós  •  PROMPt, tlačiareň cenín, s.r.o.  • Ing. Peter Nič – PETRA • Rasťo Čulík • JCP IZOLÁCIE Štúrovo •  MVDr. Dana Kocúrová • BEIERSDORF Slovakia s.r.o. •  
BAUMAX Slovakia s.r.o. • Bratislavská Papierenská spoločnosť • TERCOMONT s.r.o. • FIDAT tlačiareň • Dana Bartáková • OZ KELTIEG • Miloš Karásek • Mária a Ernest Geze • M.I.S. s.r.o. • SIEMENS s.r.o. • ZUTOM s.r.o. • Ing. Ján Wiedermann • Miloš Vrška • BAUMAX Slovakia s.r.o. • pani Gezeová • Garda Cartiere, Taliansko • Bratislavská papierenská spoločnosť • Studio Style • FIDAT • Richard Filko • Ronald  Weiser, veľvyslanec USA v SR • Roderic Damian Todd, veľvyslanec Veľkej Británie a Severného Írska v SR • Miloš Vrška • Eva Frohlichová • Katka Procházková • MUDr, Tomáš Braunsteiner • Martin Varga • Carni Herba s.r.o. • KORT s.r.o. • Bratislavská parkovacia služba • PhDr. Štefánia Poláková + • PROBUGAS a.s. • Rudolf Prieložný • Juraj Kajan • Jana a Iveta Radosové • Ing. Ondrej Herz UNILIGHT s.r.o. • Richard Filko • TLAČIAREŇ FIDAT • BRATISLAVSÁ PAPIERENSKÁ SPOLOČNOSŤ • Ing. Alexej Landl • Dr. Cirfus • PROMPT, tlačiareň cenín • Tibor Bugan • Krajčíková Mária • Ing. Arch. Alexander Trizuljak • Manon Genčíková • ASTOR – Pavol Ďurčanský • Ing. Milan Boroš – COPEX • Archibald Dunlop • Ivan Rychlo •

REKLAMNÍ PARTNERI

CARNI HERBA • FIT PLUS s.r.o. • TYPOCON • PROLAIKA • ARBOR-VITAE • FIDAT, s.r.o.   
                                     
NA VYDANIE PUBLIKÁCIÍ PRISPELI

S.I.T. Bratislava • DESIGN STUDIO Rosmány • IMPRO • Vydavateľstvo Litera •  Kníhtlačiareň SVORNOSŤ • DP STUDIO s.r.o. • Bratislavská papierenská spoločnosť s.r.o.,  • Tlačiareň FIDAT • CAPITO s.r.o.