Sídlo: Majakovského 13, 81104 Bratislava, SR
Kancelária: Nekrasovova 12, 81104 Bratislava, SR

Štatutár: Mgr. Mária Filková – riaditeľka nadáciemaria.filkova@gmail.com                      - 0902 137 111 

Členovia správnej rady Nadácie Horský park (kontakt)
Ing. Kamil Procházka – kamil.prochazka@gmail.com - 0903 710 888

Katarína Procházková, BSBA - procha@horaren.sk - 0948 111 909

Predseda správnej rady nadácie: Ing. Branislav Bárta

Členovia správnej rady: Ing. Branislav Bárta, MUDr. Tomáš Braunsteiner, Ing. Kamil Procházka, RNDr. Eduard Stloukal PhD, Ing. Jaroslav Štefanec, Katarína Procházková, BSBA, Mgr. Martin Haraj

čestní členovia: Ing. Michal Majtán PhD, Richard Filko


Bankové spojenie:
Tatra banka, č.ú. 2924882110/ 1100
IBAN: SK2911000000002924882110
IČO: 30815746, DIČ: 2020833595
Registrácia: č. 203/Na-96/218, Ministerstvo vnútra SR